KleurenderWijs
     

Contact

Wilma Koolstra
Van Wischstraat 61
7061 ZW Terborg

email: info @ kleurenderwijs.nl
tel. 06 12879359

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 09206059.


      View Wilma Koolstra's profile on
LinkedIn            Blog   Facebook

#365dagenproject 'elke dag een schepje'

Privacybeleid:
Kleurenderwijs, gevestigd aan Van Wischstraat 61 7061 ZW Terborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kleurenderwijs.nl Van Wischstraat 61 7061 ZW Terborg
is te bereiken via info @ kleurenderwijs.nl of via 06 12879359

Persoonsgegevens die ik verwerk
Kleurenderwijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt
Kleurenderwijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van de nieuwsbrief
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Kleurenderwijs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat ik daar tussen zit.
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Kleurenderwijs bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het sturen van post, verwijder ik je gegevens. Gegevens voor het sturen van de nieuwsbrief verwijder ik na je verzoek.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kleurenderwijs verstrekt uitsluitend aan derden gegevens op jouw verzoek en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Kleurenderwijs gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleurenderwijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kleurenderwijs.nl. Kleurenderwijs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe zijn je persoonsgegevens beveiligd
Kleurenderwijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via info@kleurenderwijs.nl

 

 

© 2018 Kleurenderwijs - Wilma Koolstra