Over mij

Ik ben Wilma Koolstra.
Kleuren maken me blij. Daar gaat mijn energie van stromen, of ik kom erdoor tot rust. Kleuren zijn troostvol op grijze dagen. Tekenen en schilderen zijn mijn manier om me te uiten bij vreugde en verdriet.  Waar ik soms worstel met woorden, gaat het in beeldtaal gemakkelijker.

Mijn kunstwerken zijn kleurrijk. Met kleur voel ik me rijk.

In 2016 trok alle kleur weg uit mijn leven. Mijn lieve zoon Robbin (21 jaar) overleed.

Tekenen en schilderen hielden me op de been. Dagelijks een tekening maken van een vogeltje en dat te delen op social media, gaven me houvast. Kijk, dit heb ik gemaakt. Ik ben er nog. Mijn vogeltjes werden ‘troostvogeltjes’. Ze troostten mij door het tekenen, en anderen vonden troost in het zien van de kleurrijke vogeltjes.

In 2018/2019 heb ik de training tot rouwbegeleider gevolgd, bij het Landelijk Steunpunt Verlies/Rouw in Amersfoort. Omdat ik meer achtergrondinformatie wilde hebben over verlies en rouw. In mijn eigen weg door rouw, merkte ik hoe eenzaam dat proces is. En hoe fijn het is om daar kennis over te hebben. Rouw kan en hoeft niet verwerkt te worden. Het is belangrijk om een manier te vinden om ermee om te gaan, je draagt rouw altijd bij je.

De weg van rouw is lang, de leegte is zwaar, maar door de jaren heen heb ik een manier gevonden om het ondraaglijke te dragen. Ik ontdekte en ontwikkelde allerlei tekenthema’s die helpen. Thema’s die aansluiten bij verschillende aspecten van rouw. Tekenen troost.

Mijn kleurloze leven is weer kleurrijk geworden. Dat wil niet zeggen dat ik altijd blij ben. Er zijn steeds weer nieuwe momenten van intens gemis. Maar ik heb geleerd dat kleuren helpen. En rouwen, dat kan in alle kleuren van de regenboog. Ik schilder en teken van harte en loop graag met anderen mee in het land van rouw. Op zoek naar plaatsen van ontspanning, vuurplaatsen en bijzondere ontmoetingen.

Hartelijke, kleurrijke groet,

Wilma

Reacties gesloten.